Bạn đang ở đây

Công chứng hợp đồng cho tặng, chuyển nhượng, mua bán nhà đất

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG, BÁN, TẶNG CHO

          1. Của cá nhân

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản (sổ đỏ, sổ hồng), công văn tách thửa, hồ sơ kỹ thuật (nếu mua bán, tặng cho 1 phần tài sản)

- Chứng minh (hộ chiếu), hộ khẩu chủ tài sản

- Đăng ký kết hôn (nếu là tài sản chung của vợ chồng), xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có tài sản khi chưa kết hôn hoặc có trước khi kết hôn), xác nhận nhân khẩu hộ gia đình (nếu tài sản cấp cho hộ gia đình)

          2. Của tổ chức

- Đăng ký kinh doanh, hoạt động, Điều lệ

- Biên bản họp theo quy định về việc thực hiện giao dịch

- Chứng minh (hộ chiếu) người đại diện tổ chức, giấy ủy quyền hợp lệ nếu có.

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, MUA, ĐƯỢC CHO

          1. Của cá nhân

- Chứng minh (hộ chiếu), hộ khẩu 2 vợ chồng (khi mua, nhận chuyển nhượng); của người đươc cho.

- Đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn), xác nhận tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn) áp dụng khi mua, nhận chuyển nhượng tài sản.

- Văn bản về nguồn gốc tài sản (thừa kế, tặng cho nếu có)

- Giấy tờ thể hiện quan hệ huyết thống (giấy khai sinh, xác nhận)

          2. Của tổ chức

- Đăng ký kinh doanh, hoạt động, Điều lệ

- Biên bản họp theo quy định về việc thực hiện giao dịch

- Chứng minh (hộ chiếu) người đại diện tổ chức, giấy ủy quyền hợp lệ nếu có.

GHI CHÚ

* Chứng minh, hộ chiếu còn hạn theo quy định, đảm bảo chất lượng

* Quý khách cần chuẩn bị đủ bản gốc các giấy tờ trên khi công chứng